Fastvagt

En fastvag kan være mange ting.
En fastvagt kan evt. være at et firma har ringet og bedt os om, at sidde på deres virksomhed i en angiven tid/ periode.

Det kan være efter de har haft et indbrud eller de har mistanke om, at sådan et vil blive begået inden længe. Det kan være at den installerede alarm ikke virker af forskellige årsager.

En fastvagt kan være til forskellige arrangementer, såsom koncerter og bryllupsvagter.
Ved en koncertvagt sørger de vagter som er bestilt for god ro og orden. De sørger for, at koncerten forløber stille og roligt, og tager evt. 
optøjer der måtte være i opløbet.

Bryllupsvagt sørger man for, at brudeparret ikke kommer hjem til en ubehagelig overraskelse. Det viser sig i dag, at brudepar ikke er 
interesseret i, at folk kommer ind i hjemmet for at lave forskellige løjer, da disse i gennem årene har udviklet sig til mere hærværk end sjov og ballade.

Rondevagt samt fastvagt ved NKT i Asnæs 
Centervagt
Flere og flere butikker og centre benytter sig i dag af en uniformeret servicevagt, enten alene eller sammen med andre butikker i nærområdet, gaden eller centret. Årsagen er det stigende antal tyverier i butikker og centre et ønske om øget sikkerhed og tryghed for personale og kunder.

En uniformeret servicevagt er synlig og dermed præventiv, men skaber samtidig tryghed og kan vejlede kunder og straks tilkaldes af personalet ved behov for assistance.

Står Deres personale med en butikstyv, en person der er faldet om, er fuld eller et barn der er blevet væk, så kan servicevagten tilkaldes og forestå det videre forløb på en professionel måde.

Servicevagten kan genkende uønskede personer og bortvise dem - før de når ind i butikken, dette er yderst effektiv, specielt overfor kendte "kriminelle ansigter" og skaber tryghed for personalet.

En uniformeret servicevagt kombineret med butikskontrol er yderst effektiv og kan nedsætte butikstyveri til et minimum.

Servicevagten medvirker til at give Deres kunder en god oplevelse, vagten holder døren, giver vejledning og signalere tryghed ved sin tilstedeværelse, derfor er det også vigtigt, at vagten i sin fremtoning både er myndig, men også åben og imødekommende.

Desuden kan servicevagten løse serviceopgaver efter kundens ønske som f.eks.:

 - Opsamling af papir og lettere affald 

 - Foretage lettere oprydning på toiletter 

 - Opsætning og nedtagning af scener

Hjælpe med teknik osv. uden for administrationens åbningstid